Informator

Ruszyliśmy z programem ASOS  2020

Adresaci projektu

Jak pokazują badania, m.in. World Values Surveym Polska w dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej posiada najniższy kapitał społeczny w Europie. Jest on tym większym wyzwaniem dla naszego kraju, że bogactwo idei, dokonań i doświadczeń pokoleń, które wprowadzały Polskę na drogę demokratycznych przemian stanowiły naturalną płaszczyznę budowy owego kapitału. Środowisko weteranów opozycyjnych, jest doświadczone w dwójnasób. Część dawnych opozycjonistów nie otrzymuje świadczeń emerytalnych, pozostając w trudnej sytuacji materialnej, ale co bardziej dla nich niezrozumiale, pozostaje wykluczona z życia społecznego. Doświadcza samotności, rozgoryczenia. Czują się zawiedzeni i niepotrzebni, nie 
widzą swojej roli w dalszym współtworzeniu społeczeństwa obwyatelskiego. Niejednokrotnie jest im też trudno się odnaleźć w nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

Pierwszą i podstawową grupą beneficjantów projektu są dawni opozycjoniści, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia, których Fundacja wspiera od wielu lat, w tym m.in. poprzez otwarcie w Jastrzębiej Górze ośrodka w którym możliwe jest zaoferowanie seniorom kilkudniowego wypoczynku. To społeczność osób, które aktywnie działały na rzecz demokratyzacji kraju, dziś pozostając w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Wieloletni działacze opozycyjni, wydawcy i kolporterzy prasy podziemnej, twórcy niezależnych rozgłośni, którzy odważnie stawiali ideę solidarności ponad życie osobiste, zawodowe, a równie często własne zdrowie. Dziś to wielokrotnie osoby schorowane, często wymagające specjalistycznej opieki medycznej lub rehabilitacji, z racji swojej sytuacji życiowej skazani nie tylko na kolejną walkę - tym razem o swoje zdrowie, a nawet życie, ale też osoby w przeważającej większości samotne, wykluczone poza życie towarzyskie, społeczne, kulturalne. Wśród części tego środowiska panuje przekonanie o niesprawiedliwości dziejowej, poczucie wykluczenia, wycofanie. Jednocześnie jest to społeczność, która swoim życiem udowodniła jak kształtować solidarność międzyludzką, tworzyć i umacniać społeczeństwo obywatelskie.

Ich własne doświadczenie, wiedza, znajomość współczesnej historii kraju, której byli nie tylko świadkami, ale też aktywnymi współtwórcami stanowi cenne źródło wiedzy i doświadczenia dla młodego pokolenia