Informator

Ruszyliśmy z programem ASOS  2020

Sposób realizacji projektu

 • fot. Dawid Linkowski | ECS
  fot. Dawid Linkowski | ECS
 • fot. Bogna Kociumbas | Muz. Emigracji
  fot. Bogna Kociumbas | Muz. Emigracji
 • fot. Paweł Marynowski | Piaśnica
  fot. Paweł Marynowski | Piaśnica
 • Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni
  Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni

Celem realizacji projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz samotności dawnych działaczy na rzecz demokratyzacji kraju, jak również umacnianie relacji wewnątrzśrodowiskowej i aktywizacji na rzecz upamiętniania współczesnej historii kraju.

Projekt polega na realizacji turnusów integracyjnych o charakterze historyczno - kulturalnym dla dawnych działaczy opozycyjnych, zorganizowanych w cyklach tygodniowych w ośrodku Fundacji w Jastrzębiej Górze. W jednym turnusie bierze udział średnio 5-6 seniorów. Ilość beneficjentów jest podyktowana ilością miejsc w ośrodku [8 miejsc]. Łącznie w 2015 r. w projekcie udział wzięlo udział ponad  100 seniorów.

Każdy z turnusów zakładał wizytę w Muzem  Emigracji w Gdyni lub ECS-ie  a także odwiedziny miejsc historycznych, pamięci narorowej. Wyjazdy były organizowane do miejsca martyrologii w Piaśnicy i do Gdyni Stoczni, gdzie m.in. składane były kwiaty pod pomnikiem poległych w 1970 r.  Wieczorem odbywała się dyskusja, rozmowa na temat zbiorów muzealnych, historii Polski. Każdy z turnusów był prowadzony przez koordynatora, który animował wyjścia muzealne oraz inspirowała dyskusje. Tym samym walor edukacyjny, jakim jest zdobycie i upowszechnienie wiedzy wśród pozostałych uczestników turnusu, przyczyniał się do wzajemnego poznania, spędzenia czasu, zbudowania relacji. W czasie turnusu, chętni seniorzy opowiedają swoje historie z czasów działalności opozycyjnej. Ich relacje w formie mini wywiadów, rozmów zostały zarejestrowane przez koordynatora na kamerze. Powstała w ten sposób filmowa biblioteka najnowszej historii Polski, stworzona z relacji opozycjonistów, świadków historii, ich osobistych przeżyciach. Relacje te będą inspiracją dla kolejnych seniorów, którzy mogą korzystać z biblioteki. Filmy, za zgodą seniorów, będą też udostępnione na stronie Fundacji.