Współpraca z IPN

archiwum » archiwum 2010

Trzy dni trwały nagrania materiału filmowego przygotowywanego przez Warszawski Oddział IPN na potrzeby edukacyjne. Bohaterem nagrania jest Andrzej Kołodziej.Rejestracja materiałów odbyła się 16-19 września w Sopocie. Nagrania dotyczyły działalności opozycji demokratycznej na Wybrzeżu 1978-80, działalność Wolnych Związków Zawodowych oraz strajku w 1980. Odzielniym tematem były kulisy tworzenia NSZZ „Solidarność” oraz działalność podziemna „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”. 
Materiał przygotowywany był na edukacyjne programy historyczne dla szkół.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Konferencja

Wydarzenia

Koncert

Polecamy strony