Inscenizacje

W porozumieniu i przy współudziale wladz miasta Gdyni, z pełnym poparciem prezydenta miasta Wojciecha Szczurka rozpoczęliśmy realizację projektu rekonstrukcji wydarzeń z Grudnia 1970 roku w Gdyni.

Wyłącznym Partnerem Projektu został Bank PKO BP SA.

Przedsięwzięcie planowane jest na sobotę, 18 grudnia 2010r o godzinie 13.30.  Podczas spotkania 22 października omówiliśmy w Wydziale Kultury UM Gdyni, z udziałem przedstawiciela Policji problemy związane z koniecznym wyłączeniem z ruchu części ulicy Wiśniewskiego na czas rekonstrukcji oraz zabezpieczenia całej imprezy.

12 listopad 
Przekazujemy kolejne ustalenia. 
Insvenizacja odbędzie się w miejscu wydarzeń, przy przystanku SKM (Szybka Kolej Miejscka) Gdynia Stocznia i nosi tytuł „Grudzień ’70, za chleb i wolność i nową Polskę”

Scenariusz przygotowuje na zlecenie Fundacji PIH Jarosław Kuczyński, historyk pracujący w warszawskim IPNie. 
Reżyseria została powierzona Michałowi Kępińskiemu, prowadzącemu warszawską „Grupę Rekonstrukcji Historycznej Milicji Obywatelskiej”. 
W inscenizacji ma wziąść udział około 100 aktorów rekonstruktorów których koordynacją zajmuje się Piotr Czerepak wspólnie 
z reżyserem, Michałem Kępińskim i ponad 200 wolontariuszy. 

Przewidujemy m.in. udział członków Grup Rekonstrukcji Historycznej: 
– GRH Milicji Obywatelskiej 
– SRH AA7 
– GIH Pomerania 1945 
– GRH Śródmieście 
– Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej 
– GRH 12 Pułku Piechoty XW 
– Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
i innych. 

Scenariusz, w zgodzie z prawdą historyczną, zakłada udział wojskowego sprzętu ciężkiego.