MARSZ PAMIĘCI Gdynianie Żołnierzom Wyklętym

archiwum » archiwum 2014

MARSZ PAMIĘCI

GDYNIANIE  ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

1.  Termin  marszu:   1 marca  2014, godz. 15.00 – 16.30

 

2.  Organizator marszu:    Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna 

 

Współorganizatorzy: 

- KM NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty  i Wychowania w Gdyni,
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk,    
- Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki,   
- Forum Młodych PiS Gdynia,  
- Młodzieżowy Dom Kultury,

 

3.. Trasa marszu: 

Rozpoczęcie:  Plac Kaszubski przy pomniku Antoniego Abrahama,

Przemarsz ul. Świętojańską, 

Zakończenie:  pod   pomnikiem  Marszałka  Piłsudskiego.    

 

Przebieg  marszu:

I.  Plac Kaszubski   - Pomnik Antoniego Abrahama – godz. 15.00

  • Uformowanie kolumny i rozpoczęcie marszu

 

II..Ul Pułaskiego – Pomnik Ofiar Komunistycznego Terroru 

  • Złożenie kwiatów przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki
    kwiaty złoży: Dawid Biernacik – wiceprezes Stowarzyszenia

 

III. ul. Zygmuntowska – Pomnik Jana Pawła II 

  • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II przez nauczycieli wraz z młodzieżą

 

IV.  ul. Wybickiego – Pomnik Harcerzy

  • Złożenie kwiatów przez delegacje Harcerzy

 

V.  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  • zabierze głos  Dyrektor IPN Oddział Gdańsk – prof. dr  Mirosław Golon
  • Kwiaty składa Delegacja IPN Oddział Gdańsk
  • Kwiaty składa Delegacja Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna  

 

Odegranie hymnu


Zakończenie marszu

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony