Konferencja „Walka o pamięć. Dorobek i spuścizna NSZZ Solidarnośc.”

aktualności

30 sierpnia, w Sala konferencyjnej Zarządu Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9 w trakcie konferencji „Walka o pamięć. Dorobek i spuścizna NSZZ Solidarnośc.” przygotowanej przez Fundację Pomorska inicjatywa Historyczna mieliśmy okazję wysłuchać interesujących szczegółów i okoliczności dotyczących m.in. budowy gdyńskich pomników upamietniających ofiary 1970 roku.

- Brzeziński Piotr – historyk IPN Gdańsk

- Chrzanowski Robert – historyk IPN Gdańsk

- Sokołowska Małgorzata – autorka książek o Gdyni,

- Śniadek Janusz  - Komitet budowy pomnika z 1993 r.

- Stegart Roman – TKZ NSZZ Solidarność (lata 80)  

Dyskusję moderował  Aleksander Kozicki (NSZZ Solidarność)

 

Transmisja: https://www.youtube.com/watch?v=BVSd07zjFa

 

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Konferencja

Wydarzenia

Koncert

Polecamy strony