Spotkanie w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka

archiwum » archiwum 2013

Przedstawiciele fundacji na spotkaniu z Prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem przedstawili propozycje godnego uczczenia 100 rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka. Zaproponowano, aby rok 2014 w Gdyni został ustanowiony Rokiem księdza Jastaka. 
W toku spotkania ustalono charmonogram działań zmierzających do postawienia pomnika, zorganizowania wystawy, konferencji oraz przygotowania programów edukacyjnych mających na celu przypomnienie i uczczenie tak zasłużonej dla Gdyni osoby.Fundacja zobowiązała się do koordynowania całości przygotowań. 
Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan i Danuta Sadowska w imieniu FPIH wystąpili z prośbą o patronat honorowy nad obchodami do Prezydenta Gdyni, Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, do Przewodniczącego Rady Miasta Gdynia. Poproszono również księdza proboszcza NSPJ o przewodniczenie Komitetowi organizacyjnemu.

Rozpoczęto również wstępnie uzgadnianie lokalizacji na postawienie pomnika.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Konferencja

Wydarzenia

Koncert

Polecamy strony