Nasze realizacje

 •  Opracowanie i prowadzenie strony internetowej Fundacji.
 • Sporządzanie dokładnej uporządkowanej dokumentacji w/w wydarzeń w formie filmowej oraz w formie nagranych i spisanych relacji. Notacje posłużą do opracowania publikacji książkowych oraz stworzenia filmów dokumentalnych. Duża część uczestników spotkań i konferencji to depozytariusze unikatowych świadectw przeszłości, nigdy dotąd nieutrwalonych a bezcennych dla narodowej świadomości historycznej i ogromnie ważnych dla badań historycznych.
 • Ufundowanie Sztandaru Solidarności Walczącej Oddziału Trójmiasto.
 • Przygotowanie i realizacja Inscenizacji wydarzeń z Grudnia 1970 roku w Gdyni z udziałem kilkuset aktorów i statystów.
 • Pomoc znajdującym się w niedostatku działaczom  opozycyjnym  z  czasów zmagań o wolną Polskę. Ludziom zasłużonym w walce o wolność, którzy w wyniku swego zaangażowania tracili zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Pozyskanie środków na wsparcie materialne kilkudziesięciu uczestników tamtych wydarzeń.
 • Prezentacja wystawy „Polegli w służbie Ojczyzny. Smoleńsk 2010" – kwiecień 2011
 • Stała wystawa "Gdyńskie drogi do Niepodległości" przy przystanku SKM Gdynia Stocznia – sierpień 2011
 • I Ogólnopolska Konferencja Wydawnictw Niezależnych „Wydawnictwa Solidarności Walczącej na tle innych wydawnictw podziemnych w latach 80-tych”. Muzeum Miasta Gdynia - 15 października 2011
 • Realizacja wystawy „Grudzień 70 w Gdańsku i w Gdyni". 10 listopad 2011-15 styczeń 2012 Gdańsk, ul. Doki 1, Sala BHP Stoczni Gdańskiej.    
 • Wystawa plenerowa „Dwa Grudnie". 10-19 grudnia 2011 Gdynia, Skwer Żeromskiego. 
 • Sympozjum „Polskie Grudnie” „Grudzień 70 Uniwersytet Robotniczy" oraz „Grudzień 81- Wojna z narodem - lekcja patriotyzmu” w Muzeum Miasta Gdyni, a także „Polskie Grudnie” - Spotkanie z młodzieżą 16 grudnia 2011 w Teatrze Miejskim w Gdyni.
 •  Wydanie pierwszej monografii p.t. „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża” autorstwa Andrzeja Kołodzieja. Promocja - maj 2012
 • Otwarcie miasteczka wystawowego w Gdyni – cykl wystaw ustawionych w kompleks obrazujący „Drogę do Wolności” - („Kontynuacja walki zbrojnej po 1945 roku – „V Brygada Wileńska”, „II konspiracja na Pomorzu – procesy stalinowskie”, „Grudzień 70”, „Solidarna Gdynia”, „Solidarny Gdańsk”, „Solidarność Walcząca”, „Organizacje opozycyjne lat 80’- ROPCiO, KOR, WZZ, Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, RMP, KPN, SW, OKOR, PPN, FMW, LDPN Niepodległość, NZS”. 
 • Promocja albumu „Ludzie Sierpnia 80’ w Gdyni” autorstwa Andrzeja Kołodzieja, Danuty Sadowskiej i Romana Zwiercana. Muzeum Miasta Gdyni – sierpień 2012
 • Uroczysty Koncert w 32 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicę utworzenia - „Solidarności Walczącej” - 31 sierpnia 2012 przy historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
 • Publikacja książki „Solidarność Walcząca oddział Trójmiasto” autorstwa Andrzeja Kołodzieja i Romana Zwiercana.
 • Obchody 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicy powstania „Solidarności Walczącej” - Sala Konferencyjna Zarządu Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9, w Gdyni. Konferencja Organizacji Opozycyjnych i Podziemnych „Drogi do Niepodległości”  - 1 i 2 września 2012.
 • Wystawa : „Pamięć Grudnia '70 na ulicach Gdyni” – Urząd Miasta w Gdyni - grudzień 2012.
 • Program ASOS

  Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
  Zapraszamy na stronę klikając tu...

  Gdynia - 1980

  Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

  Zapraszamy

  Konferencja

  Wydarzenia

  Koncert

  Polecamy strony