Aktywni+ / program będący częścią realizowanego od 8 lat wsparcia dla dawnych działaczy opozycji.

Aktywni+ / program będący częścią realizowanego od 8 lat wsparcia dla dawnych działaczy opozycji.

Zadanie „Reaktywowani” obejmuje organizację turnusów pobytowych dla dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej. Turnusy odbywają się w  ośrodku o charakterze integracyjnym, mieszczącym się w Jastrzębiej Górze, w odległości kilkuset metrów od polskiego morza. Walory pobytu w tej lokalizacji, przy zachowaniu w pełni darmowej oferty dla naszych uczestników sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i relaksu. Tematem przewodnim zadania stały są doświadczenia i idee związane z przemianami społecznymi i ustrojowymi, prowadzące do demokratyzacji Polski. Pozwala to na wykorzystanie potencjału wiedzy i doświadczeń dawnych działaczy opozycyjnych, którzy zostali zaproszeni do programu w charakterze uczestników oraz za pomocą proponowanych aktywności stworzy warunki do integracji wewnątrz i  międzypokoleniowej osób starszych, przy wykorzystaniu edukacyjnego charakteru pobytu, Uczestnicy pobytu będą mieli okazję do współtworzenia wirtualnej biblioteki nagrań wideo wywiadów otwartych, dotyczących relacji, wspomnień i refleksji związanych z wydarzeniami nawiązującymi do przemian społecznych, ustrojowych i gospodarczych ostatnich dziesięcioleci. Pragniemy w ten sposób umożliwić seniorom dostrzeżenie ich znaczenia i zmotywować do angażowania się w życie społeczności lokalnych, sprawy kraju oraz rozwiązywanie problemów społecznych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.

Dofinansowanie: 100.000 zł;
Suma kosztów realizacji zadania: 118.802.80 zł;
Program, z którego uzyskano dotację: AKTYWNI +;
Nazwa zadania: Reaktywowani