Budowa Pomnika – śladami bitwy pod Trzcianą

Budowa Pomnika – śladami bitwy pod Trzcianą

Prace projektowe i przygotowania do złożenia wniosków o dofinansowanie trwały przeszło rok, równolegle do prac nad budową pomnika w Czarnem. Od wiosny 2022 roku. W lipcu 2023 udało się sfinalizować umowę i Fundacja mogła rozpocząć zadania publiczne „Budowa Pomnika – śladami Bitwy pod Trzcianą”.

Kontynuując projekt utworzenia ścieżki edukacyjnej na terenie trzech miejscowości: Trzciana, Straszewo i Pułkowice, znajdujących się na terenie Województwa Pomorskiego, gdzie została, w dniu 27 czerwca 1729 roku, stoczona bitwa pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi, Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna podjęła się zadania polegającego na budowie pomnika upamiętniającego polskie zwycięstwo.

Bitwa pod Trzcianą odbyła się podczas wojny polsko-szwedzkiej (1626–1629). Wojskami polskimi dowodził hetman Stanisław Koniecpolski i była to pierwsza tak znacząca wygrana Rzeczypospolitej nad Szwedami od czasów Kircholmu. Armia szwedzka poniosła pod Trzcianą znaczące straty i nim zakończyła się zwycięstwem Polaków, walki kontynuowano jeszcze w Straszewie i Pułkowicach. We wrześniu 1629 roku Polacy i Szwedzi zawarli rozejm na 6 lat. Więcej szczegółów na temat bitwy znajduję się na stronie fundacji: http://fundacja-pih.info/

Pomnik będzie, nie tylko, upamiętnieniem wielkiego zwycięstwa polskiego oręża, na czele z husarią ale także, pozwoli na szersze rozpowszechnienie wiedzy na temat bitwy i jej znaczenia dla przebiegu i rezultatu wojny polsko-szwedzkiej (1626–1629).

Tym bardziej cieszy nas fakt, iż projekt budowy pomnika – śladami bitwy pod Trzcianą znalazł uznanie i akceptację u Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a kancelaria Prezesa Rady Ministrów została współfinansującym zadanie publiczne pod tytułem „Budowa pomnika – śladami bitwy pod Trzcianą.

Budowa pomnika współfinasowana jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Projekt został zakończony 10 listopada 2023 roku.

Dzieło zostało zrealizowane przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna w 2023 roku w ramach zadania publicznego „Budowa Pomnika – śladami Bitwy pod Trzcianą współfinansowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 073 526,32 zł

Dofinansowanie: 1 012 880,55 zł