Konferencji „Solidarność 1980 źródła ideowe”/ program będący częścią Obchodów rocznicy Strajków Sierpniowych w 2021 roku

Konferencji „Solidarność 1980 źródła ideowe”/ program będący częścią Obchodów rocznicy Strajków Sierpniowych w 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Solidarność 1980 źródła ideowe” będącej elementem obchodów 41. rocznicy strajków 1980 roku i podpisania Porozumień Sierpniowych. Konferencja odbędzie się w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, Gdynia. Debata będzie transmitowana online, a jej zapis zostanie umieszczony na kanale internetowym Fundacji.

W programie: 

9:00 – 10:45 Wpływ myśli narodowej i działaczy niepodległościowych na przebieg strajków, postulaty i powstanie NSZZ Solidarność
10:50 – 11:10 Muzyczny upominek dla uczestników – Wiesław Wodyk
11:15 – 13:00 Rola NSZZ Solidarność w procesie obalania komunizmu – „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”
13:00 Poczęstunek, catering

Obchody rocznicy strajków sierpniowych w Gdyni to wydarzenie upamiętniające tradycję i dziedzictwo historyczne Wybrzeża. Celem organizacji uroczystości jest promowanie postaw patriotycznych oraz upamiętnianie najnowszej historii Polski. Zależy nam tak ze, aby poprzez organizację wydarzenia mieć swój wkład w popularyzację wiedzy o historii Polski. Chcemy także przypominać, szczególnie młodemu pokoleniu o ideach i wartościach, dla których w tamtych czasach ludzie gotowi byli zaryzykować wszystko. Wierzymy, że to umiłowanie Ojczyzny, wolności i sprawiedliwości tkwi nadal w ludziach, że jest taką pierwotną potrzebą, podobnie jak potrzeba przynależności do wspólnoty, dla której ludzie gotowi są poświęcić nie tylko swoje pojedyncze interesy, ale i swoje bezpieczeństwo.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Całkowity koszt realizacji zadania: 79 600,00 zł
Dofinansowanie: 79 583,00 zł
Program, z którego uzyskano dotacje: Fundusz Patriotyczny – edycja 2020-2021 Wolność po polsku
Nazwa zadania: Obchody rocznicy strajków sierpniowych 1980 roku