„Muzeum Solidarności Walczącej” / Ekspozycja stała w Muzeum Żołnierzy wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

„Muzeum Solidarności Walczącej” / Ekspozycja stała w Muzeum Żołnierzy wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

„Muzeum Solidarności Walczącej” to ekspozycja przygotowana przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie. Na ekspozycję składa się  m.in. sprzęt, dokumenty, osobiste pamiątki, plansze ukazujące działalność SW na przestrzeni lat – genezę i historię jej powstania i działania. Wystawa ma na celu upamiętnienie Solidarności Walczącej m.in. poprzez przypominanie nazwisk i sylwetek bojowników o godność i wolność.

Dla zwiedzających przygotowanych zostało 18 sal ekspozycyjnych, zajmujących 400 m2.  Muzeum mieści się przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie w budynku gdzie od 1945 roku, aż do końca okresu stalinowskiego, funkcjonowało główne więzienie polityczne, w którym przetrzymywani byli członkowie podziemia niepodległościowego.Sale tematyczne Muzeum:1. „Geneza”2. „Kornel Morawiecki”3. „Ludzie Solidarności Walczącej”4. „Druk”5. „Wydawnictwa”6. „Druki inne”7. „Czynny opór”8. „Radio”9. „Kontrwywiad”10. „Manifestacje”11. „Przedstawiciele zagraniczni SW na zachodzie”12. „Współpraca SW z krajami bloku wschodniego”13. „Sala projekcyjna”14. „Współpraca z innymi organizacjami opozycyjnymi”15. „Ciemnia”16. „Powielacz”17. „Sitodruk”18. „Offset” 

Jest to pierwsza w Polsce wystawa poświęcona w całości Solidarności Walczącej. Dla zwiedzających przygotowaliśmy bogatą w rekwizyty ekspozycję. Zobaczyć można m.in. broń, radia, podsłuchy, kartki okolicznościowe, kalendarze, zgromadzone publikacje podziemnych wydawnictw takich jak np. „Prawy Margines”, „Petit”. Udostępnione do zwiedzania będą także konspiracyjne drukarnie – powielaczowa i sitodrukowa, składające się z oryginalnych przedmiotów wykorzystywanych w latach ’80.

Muzeum jest również dostępne do zwiedzania w formie spaceru wirtualnego, co umożliwi dotarcie do osób, które z różnych przyczyn nie będą w stanie odwiedzić wystawy osobiście.
Link do wirtualnego spaceru po „Muzeum Solidarności Walczącej”
https://my.matterport.com/show/?m=nm7BwgKwFJB

Ekspozycja stworzona została przede wszystkim ze względu na bardzo duże zainteresowanie środowisk dawnych działaczy – członków Solidarności Walczącej, których zaangażowanie w społeczne działania dopiero od niedawna są doceniane. Wszystkie prezentowane ekspozycje będą koncentrowały się na przeszłości, będą możliwością pokazania tego że pokłosiem ich działań, wysiłków i poświęcenia jest wolne państwo polskie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Całkowity koszt realizacji zadania:      299 955,28  zł
Dofinansowanie:    175 000,00 zł
Program, z którego uzyskano dotację:   Wspieranie Działań Muzealnych
Nazwa zadania:   Muzeum Solidarności Walczącej