Śladami Pamięci – wycieczki weteranów / Organizacja wycieczek do miejsc i placówek ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego

Śladami Pamięci – wycieczki weteranów / Organizacja wycieczek do miejsc i placówek ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego

Zadanie „Śladami Pamięci – wycieczki weteranów” obejmuje organizację kulturalnych wycieczek do miejsc i placówek ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Od maja organizujemy 30 wyjazdów dla seniorów, weteranów przebywających w ośrodku w Jastrzębiej Górze. Projekt zakłada wizyty w Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W trakcie wyjazdów odwiedzone zostaną też miejsca pamięci szczególnie ważne dla historii Pomorza: miejsce kaźni Pomorzan w czasie II wojny światowej w Piaśnicy, zwiedzanie wystawy stałej na historycznym pomoście w Gdyni Stoczni, Pomniki Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku oraz Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku.

Wycieczkom organizowanym przez naszą Fundację przyświeca idea „seniorzy seniorom”. Nasze działania opieramy na kształtowaniu samopomocy, współuczestnictwa i integracji. Realizacja wyjazdów w znaczący sposób przyczyni się do przeciwdziałania wykluczaniu z życia społecznego w specyficznym środowisku seniorów, dawnych opozycjonistów działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Integracja spowoduje także wzrost samooceny i zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie naszej Fundacji, dzięki organizacji wielu spotkań i obchodów rocznicowych wydarzeń związanych z ruchem niepodległościowym, jak również dzięki organizacji różnego rodzaju form wsparcia obserwują rosnące wyobcowanie całego środowiska weteranów. Poza spotkaniami rocznicowymi, brakuje miejsc, w których osoby te mogłyby się spotkać, pobyć ze sobą, porozmawiać, aktywnie spędzić czas, a dostępne powszechnie formy integracji są w znaczącej mierze nieosiągalne dla tego grona z uwagi na wysokie koszty. Zainteresowanie projektem środowiska senioralnego potwierdza jak bardzo potrzebna jest ponowna integracja i aktywizacja tej specyficznej grupy seniorów oraz stworzenie im warunków do aktywności oraz wypoczynku w sprzyjającej im przestrzeni i środowisku osób doświadczonych podobnymi przeżyciami.

Nasz projekt skierowany jest głównie do seniorów z grupy osamotnionych, wycofanych i wykluczonych ze społeczeństwa, zawiedzionych i przekonanych o swojej nieprzydatności, również osób starszych z lekką niepełnosprawnością. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszamy dawnych działaczy opozycyjnych, którzy walczyli na rzecz demokratyzacji kraju. To ludzie, którzy w warunkach konspiracji drukowali niezależną prasę, książki, tworzyli niezależne rozgłośnie radiowe, byli nie tylko wydawcami ale i kolporterami prasy podziemnej, stawiającymi ideę solidarności ponad życie. Społeczność, która w znaczący sposób przyczyniła się do przemian ustrojowych, a dziś często pozostająca w trudnej sytuacji materialnej oraz zdrowotnej.

Całkowity koszt realizacji zadania:                                       111.000 zł
Dofinansowanie:                                                                     85.000 zł
Program, z którego uzyskano dotację:              KULTURA – DOSTĘPNA
Nazwa zadania:      ŚLADAMI WSPOMNIEŃ – WYCIECZKI WETERANÓW

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”