Śladami pamięci / Wyjazdowe warsztaty historyczne dla dawnych działaczy opozycji

Śladami pamięci / Wyjazdowe warsztaty historyczne dla dawnych działaczy opozycji

Projekt „Śladami pamięci” obejmuje organizację cyklicznych warsztatów wyjazdowych w ważnych historycznie miejscach na Pomorzu oraz organizację wieczernic w ośrodku integracyjnym dla dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej w Jastrzębiej Górze. Od maja do grudnia będzie to 30 wyjazdów dla seniorów, dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej przebywających w prowadzonym przez naszą fundację ośrodku integracyjnym w Jastrzębiej Górze.

Organizowane będą również cotygodniowe wieczernice, są to spotkania integracyjne, podczas których nasi goście śpiewać będą pieśni patriotyczne oraz prowadzić dyskusje o historii. Naszym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz samotności seniorów, dawnych działaczy na rzecz demokratyzacji kraju.

Przedsięwzięcie zakłada cotygodniowe wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zamku Jana III Sobieskiego w Rzucewie oraz w zamku rodziny Krokowskich w Krokowej. W trakcie wyjazdów odwiedzone „przy okazji” zostaną też miejsca pamięci szczególnie ważne dla  historii Pomorza m.in. miejsce kaźni Pomorzan w czasie II wojny światowej w Piaśnicy oraz Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.

Całkowity koszt realizacji zadania:                309.750 zł
Dofinansowanie:                                         300.000 zł
Program, z którego uzyskano dotację:          NOWE FIO
Nazwa zadania:                                          ŚLADAMI PAMIĘCI