WARSZTATY HISTORYCZE DZIEDZICTWO KRESÓW

WARSZTATY  HISTORYCZE   DZIEDZICTWO KRESÓW

WARSZTATY  HISTORYCZE   DZIEDZICTWO KRESÓW
ŻOŁNIERZE  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

Warsztaty prowadzone z młodzieżą  II Liceum  im  Adama Mickiewicza w Gdyni
pod opieką merytoryczną  dr Macieja Żakiewicza
uczniowie:
Patryk Gruba, Monika Trocka, Monika Serzysko, Kaja Tchórzewska
Rok szkolny 2015 / 2016