Wystawa „Polegli w służbie Ojczyzny. Smoleńsk 2010”

Wystawa „Polegli w służbie Ojczyzny. Smoleńsk 2010”

W związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą katastrofy smoleńskiej, przygotowujemy wystawę, która przypomni i przybliży sylwetki osób, które zginęły w Smoleńsku. 
Wystawa nosi tytuł  „Polegli w służbie Ojczyzny. Smoleńsk 2010”. 
Nadmierne upolitycznienie wszystkiego co związane jest z Katastrofą Smoleńską powoduje, że umyka nam istota zdarzenia. Była to ogromna ludzka tragedia. Tragedia dla naszego państwa bo zginęli tam ludzie pełniący najwyższe urzędy w państwie, ale też tragedia zwykłych ludzi, którzy poświęcili się działaniu dla wyjaśnienia Zbrodni Katyńskiej. 
Naszym zamiarem jest  przypomnienie sylwetek osób, które zginęły w Smoleńsku. Krótkie noty biograficzne mają przypomnieć nam kim byli i czego dokonali, bo nie wszyscy przecież bywali na pierwszych stronach gazet.
Wszyscy jednak wypełniając swą służbę chcieli w tym tragicznym dniu uczcić pamięć Zbrodni Katyńskiej. Pamiętajmy więc o Nich.

Otwarcie nastąpi podczas uroczystości odsłonięcia Tablicy pamiątkowej, 10 kwietnia 2011 w Gdyni, przy Kolegiacie Gdyńskiej o godzinie 9:30 z udziałem Abp Sławoja Leszka Głódzia i władz miasta Gdyni.

Przygotowanie prezentacji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu: