Wystawa plenerowa Solidarna Gdynia

Kontynuując działania poświęcone ludziom Sierpnia w Gdyni przypominamy nazwiska i twarze tych bojowników o wolność i godność. Chcemy też przypomnieć wszystkim, o co toczyła się ta walka i pokazać trud strajkujących. Celem ekspozycji jest przypomnienie idei i wartości, dla których ludzie gotowi byli zaryzykować wszystko. Wierzymy, że to umiłowanie Ojczyzny, wolności i sprawiedliwości tkwi nadal w ludziach, że jest taką pierwotną potrzebą, podobnie jak potrzeba przynależności do wspólnoty, dla której ludzie gotowi są poświęcić nie tylko swoje pojedyncze interesy, ale i swoje bezpieczeństwo. Celem wystawy jest także integrowanie i aktywizowanie dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej do angażowania się w życie społeczności lokalnych. Odsłonięcie wystawy "Solidarna Gdynia - Gdyński Sierpień", przygotowanej przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna nastąpi 15 sierpnia 2021. Ekspozycja będzie dostępna do końca sierpnia w centrum Gdyni, przy Kolegiacie, ul. Armii Krajowej 26.

„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Całkowity koszt realizacji zadania: 73 800,00 zł
Dofinansowanie: 58 000,00 zł
Program, z którego uzyskano dotacje: Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania: Wystawa plenerowa „Solidarna Gdynia – Gdyński Sierpień”

 

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Konferencja

Wydarzenia

Koncert

Polecamy strony