42. rocznica strajków sierpniowych w Gdyni

42. rocznica strajków sierpniowych w Gdyni

Zakończyliśmy uroczystości poświęcone „Bohaterom Sierpnia 80”. Obchody organizowane przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy patronacie i wsparciu Prezydenta Miasta Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni od 2012 r. wpisują się w część uroczystości upamiętnienia strajków sierpnia 1980 i porozumień sierpniowych w Gdyni. Przemówienia rozpoczął Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, który zaznaczył, „jak ważny jest solidaryzm społeczny, szczególna więź, która narodziła się 42 lata temu podczas strajków, jakie przetoczyły się przez Polskę w sierpniu 1980 r.”.

Małgorzata Zwiercan, Komendant Ochotniczych Hufców Pracy odczytała list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który uwypuklił odwagę, jaka towarzyszyła robotnikom strajkującym w Gdyni i na Wybrzeżu.

Z kolei Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek podkreślił, że „Sierpień 80 jest nierozerwalną i ważną częścią historii miasta, a heroizm, jaki wtedy miał miejsce jest wzorem dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń”.

Po części oficjalnych przemówień nastąpiło wręczenie odznak „Bohaterom Sierpnia 80 w Gdyni”. „Nie trzeba się było zasłużyć, nie trzeba było nic specjalnego zrobić poza udziałem w strajku, aby odznaczenie otrzymać” – powiedział Roman Zwiercan, wiceprezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. – „Jest to uhonorowanie zwykłych, szarych ludzi, którzy mieli odwagę w czasie, gdy ta odwaga miała swoją cenę. I za ten udział w strajku docenienie, podziękowanie w tej skromnej formie ma duże znaczenie” – dodał.

Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna Andrzej Kołodziej podkreślił: , że – było to chyba najważniejsze wydarzenie w życiu I dzięki temu możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Tylko od nas zależy, jak my to uszanujemy, jak wykorzystamy tę wolność i suwerenność dla dobra wspólnego”.

Następnym punktem programu była prezentacja X już tomu albumu „Ludzi Sierpnia 80 w Gdyni” autorstwa Jerzego Miotk oraz Michała Tuszyńskiego. Obaj autorzy, zaznaczyli jak kluczowymi dla sukcesu strajku w sierpniu 1980 r. i późniejszego odzyskania niepodległości były nauki Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II i ks. prof. Franciszka Blachnickiego. Te trzy filary, a zwłaszcza kard. Wyszyński, mieli ogromny wpływ na pogląd, na ducha, jaki zrodził „Solidarność” oraz na  więzi, jakie się wytworzyły w tamtych pamiętnych sierpniowych dniach.

Zwieńczeniem tych wyjątkowych uroczystości był koncert zespołu „Sonanto” pt. „Polskie drogi do wolności”.

Darczyńca

Zadanie publiczne jest współfinansowanie ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Publikację „Ludzie sierpnia ’80 w Gdyni” tom X dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.