43. rocznica strajków sierpniowych w Gdyni

43. rocznica strajków sierpniowych w Gdyni

Zakończyliśmy uroczystości poświęcone „Bohaterom Sierpnia 80”. Obchody organizowane przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna i Prezydenta Miasta Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni od 2012 r. wpisują się w część uroczystości upamiętnienia strajków sierpnia 1980 i porozumień sierpniowych w Gdyni.

Upamiętnienie rozpoczęliśmy dnia 30 sierpnia o godzinie 15:00 Mszą Świętą w intencji 43 rocznicy Strajków i Porozumień Sierpniowych (intencja szczególna za pomyślność Ojczyzny) która odbyła się w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie o godzinie 16:00 pod pomnikiem „Ofiar Grudnia 1970” przy Alei Solidarności nastąpiło złożenie kwiatów, po czym wszyscy zebrani udali się do budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do sali koncertowej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Po powitaniu gości, Małgorzata Zwiercan, Komendant Ochotniczych Hufców Pracy odczytała list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który uwypuklił odwagę, jaka towarzyszyła robotnikom strajkującym w Gdyni i na Wybrzeżu.

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek podkreślił, że „Sierpień 80 jest nierozerwalną i ważną częścią historii miasta, a heroizm, jaki wtedy miał miejsce jest wzorem dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń”.

Po części oficjalnych przemówień nastąpiło wręczenie odznak „Bohaterom Sierpnia 80 w Gdyni”. Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna Andrzej Kołodziej podkreślił: „Jest to uhonorowanie zwykłych, szarych ludzi, którzy mieli odwagę w czasie, gdy ta odwaga miała swoją cenę. I za ten udział w strajku docenienie, podziękowanie w tej skromnej formie ma duże znaczenie.”

Po wręczeniu okolicznościowych odznaczeń wystąpił zespół muzyczny Granda z MCK w Gdyni.

Podczas Gali Obchodów 43. rocznicy zakończenia strajków 1980 roku miała również miejsce uroczystość związana z 13-tą rocznicą powstania Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Podczas obchodów uhonorowaliśmy upominkami przyjaciół, współpracowników, wolontariuszy – Osoby, które przysłużyły się i wniosły nieoceniony wkład w istnienie i funkcjonowanie naszej Organizacji. Było to bardzo miłe podsumowanie dotychczasowej działalności naszej Organizacji podczas którego, nie zabrakło wielu ciepłych słów i wzruszeń.  

Każdemu uczestnikowi wydarzenia zostały wręczone albumy „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni. Sierpniowe rocznice 1981-1990.  Radość zwycięstwa i walka o pamięć…” autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Roberta Chrzanowskiego oraz album prezentujący dorobek Fundacji – „13 lat dla Ludzi i Pamięci – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna 2010-2023” pod redakcją Małgorzaty i Romana Zwiercan.

Spotkanie uświęcił koncert zespołu Sonato. Repertuar był przygotowany specjalnie na to wydarzenie, każdy utwór w jakiś sposób nawiązywał do życiorysów głównych bohaterów Pomorskiej Inicjatywy Historycznej między innymi: „Pokolenie”, „Czas nas uczy pogody”, „Dni, których jeszcze nie znamy”, „Przeżyj to sam”, a całość występu wspaniale dopełniała specjalnie przygotowana wizualizacja.

Dziękujemy, że byliście za nami i wciąż jesteście.

Darczyńca obchodów Obchodów 43 rocznicy zakończenia strajków 1980 r. i podpisania Porozumień Sierpniowych:

Współorganizator Obchodów 43 rocznicy zakończenia strajków 1980 r. i podpisania Porozumień Sierpniowych

Publikację „Ludzie sierpnia ’80 w Gdyni” tom XI dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.