Nasze realizacje

 • Projekcja filmu „Czarny Czwartek” dla uczniów Gdyńskich Liceów  oraz spotkanie z reżyserem filmu panem Antonim Krauze i uczestnikami wydarzeń – Henrykiem Mierzejewskim i Jerzym Miotke – Multikino Gdynia, 17 grudzień 2012   
 • Zainicjowanie i zorganizowanie uroczystości uhonorowania Odznaczeniami Państwowymi za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce blisko 150 działaczy organizacji niepodległościowych na Pomorzu  przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Uruchomienie portalu internetowego pod adresem: www.gdynia-1980.pl - elektronicznego katalogu posiadanych zbiorów, dokumentujących dokonania mieszkańców Gdyni w latach przełomu 1980 - 81. 
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z walką o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej na terenie Gdyni i Pomorza w latach 1939 – 1989. Zbiory są bezpłatnie udostępniane w lokalu Fundacji.
 • Rozpoczęcie przygotowań do zorganizowania w Gdyni uroczystości 100-tnej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka. Przyjęcie głównych założeń – budowa pomnika, renowacja grobu, zorganizowanie konferencji, przygotowanie wystawy plenerowej, przygotowanie publikacji. Pozyskanie patronatu Prezydenta Gdyni, Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste otwarcie lokalu Fundacji „Gdynia – przystanek historia” przy ul. Morskiej 9 w Gdyni, przy wyjściu z Dworca Głównego – 13.02.2013
 • Prezentacja wystaw  poświęconych Żołnierzom Wyklętym „V Wileńska Brygada AK” oraz „II Konspiracja” w Sopocie przed Urzędem Miasta – jako wkład Fundacji w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 04.03.2013
 • Inauguracja projektu „Warsztaty Historyczne” – 12.04.2013 pierwsze warsztaty poprowadziła Izabela Brzezińska – pracownik Oddziału IPN w Gdańsku.
 • Prezentacja wystaw poświęconych Żołnierzom Wyklętym:  „V Wileńska Brygada AK” oraz „II Konspiracja” w Wejherowie – 21.04.2013 oraz w Bytowie – 8.06.2013;
 • Wznowienie publikacji wydanych w 2012 r. przez Fundację: „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża” oraz I tomu albumu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni”- lipiec 2013
 • Wyjazd Prezesa Fundacji – Andrzeja Kołodzieja, do USA – na zaproszenie Instytutu Polityki Światowej z cyklem wykładów „Porozumienie czy zdrada elit” – lipiec 2013
 • Przygotowanie uroczystości rocznicowych strajku sierpniowego 1980 r. we współpracy i pod patronatem Prezydenta Gdyni – zebranie pierwszej listy uczestników strajków 1980 r. w zakładach Gdyni – dla przyznania honorowej odznaki „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia” – początek sierpnia 2013 r.
 • Zorganizowanie i prowadzenie uroczystości 37 rocznicy strajków 1980 r. w Sali konferencyjnej Zarządu Portu Gdynia, na której odznaczono uczestników strajków i zaprezentowano II tom albumu „Ludzie Sierpnia ’80 w Gdyni” – 29.08.2013 r.
 • Prezentacja wystawy „Polegli w służbie ojczyzny. Smoleńsk 2010” w Gołubiu Dobrzyniu-22.09.2013 r.
 • Spotkanie Prezesa Fundacji Andrzeja Kołodzieja z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie – 02.10.2013 r.
 • Przygotowanie konkursu dla młodzieży szkolnej z regionu pomorskiego Pt: „Czym jest dla mnie Dzień Niepodległości” – 27.09.2013 r.
 • Przygotowanie i udział w uroczystościach 30 rocznicy powstania Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego – w ramach którego odbył się koncert zespołów rockowych w Klubie Parlament w Gdańsku – 17.10.2013, prezentacja spektaklu „SOR” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku – 18.10.2013, spotkanie z młodzieżą na scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Sopocie oraz przygotowanie i prezentacja wystaw poświęconych RSA – w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego oraz wersja plenerowa w Gdyni – Leszczynkach.
 • Program ASOS

  Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
  Zapraszamy na stronę klikając tu...

  Gdynia - 1980

  Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

  Zapraszamy

  Konferencja

  Wydarzenia

  Koncert

  Polecamy strony