Archiwum FPIH

Archiwum FPIH

Projekt edukacyjny tworzenia zbioru archiwalnego

Polskiej prasy konspiracyjnej lat ’80 XX wieku.

Archiwum Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna powstaje od kilku lat i możemy pochwalić się interesującymi pozycjami. W naszym archiwum gromadzimy publikacje niezależne i konspiracyjne wydawane i kolportowane w Gdyni i w Trójmieście z czasów działania antykomunistycznej opozycji demokratycznej, dokumenty ukazujące tworzenie struktur i działania NSZZ Solidarność w latach 1980-81 oraz ulotki, fotografie, książki i prasę konspiracyjną z lat 1981 – 1989.

Zbiory naszego archiwum są ciągle uzupełniane, a opracowana ich część jest udostępniana w lokalu Fundacji przy ul. Morskiej 9a w Gdyni. 

          Naszą ofertę szczególnie kierujemy do szkół, które byłyby zainteresowane szerzeniem wiedzy z historii najnowszej naszego regionu, do kółek historycznych, a także do osób prywatnych. Nasze zbiory są udostępniane nieodpłatnie.

Mecenasem „Projektu edukacyjnego tworzenia zbioru archiwalnego
Polskiej prasy konspiracyjnej lat ’80 XX wieku” jest
Bank Zachodni WBK