Działania fundraisngowe w ramach budowania Kapitału Żelaznego Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Działania fundraisngowe w ramach budowania Kapitału Żelaznego Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

W ramach budowania Kapitału Żelaznego którego jednym z elementów będzie Pomorskie Form Kół Gospodyń Wiejskich które planujemy na 3/4 września 2022 w Garczynie nasz fundraiser Jarosław Piotr Kadłucki w ostatnich tygodniach 2021 roku odwiedził 16 Kół Gospodyń Wiejskich w województwie pomorskim. Podczas spotkań m.in. z KGW Mściszewice, KGW Bolszewo, KGW Węsiory czy KGW Kochanowo zaprezentował założenia nadchodzącego Forum oraz zbierał informacje pozwalające na przygotowanie debat i zaproszenie ekspertów z dziedzin, które najżywiej interesują nasze Panie. Przy okazji rozmawiali o aktywizacji i problemach seniorów na obszarach wiejskich oraz możliwościach pozyskiwania funduszy na działalność. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom planowane dyskusje na Forum będą bardzo merytoryczne i przyniosą wymierne korzyści.