I Ogólnopolska Konferencja w Gdyni

I Ogólnopolska Konferencja w Gdyni

15 października odbyła się
I Ogólnopolska Konferencja Wydawnictw Niezależnych
„Wydawnictwa Solidarności Walczącej na tle innych wydawnictw podziemnych w latach 80-tych” 
Otwarcie wystaw w Muzeum Miasta Gdyni, „Książki poza cenzurą 1976- 1989” oraz „Biblioteka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodzi” dokonał dyr. Odziału Gdańskiego IPN  Mirosław Golon oraz Józef Śreniawski z łódzkiego Oddziału IPN.
Po otwarciu wystaw rozpoczęła się, zgodnie z planem, prezentacja referatów.
Dokonania wrocławskiego Odziału Solidarności Walczącej przedstawił Piotr Medoń.
O wydawnictwie „Prawy Margines” z Warszawy opowiedział Adam Borowski
Andrzej Kołodziej odczytał referat nieobecnej Barbary Fabiańskiej z Poznania

Po pierwszej części konferencji odbyła się część oficjalna podczas której przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Jan Lityński wręczył odznaczenia państwowe za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. 
W uroczystości wziął też udział Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
Ordery Odrodzenia Polski zostały przyznane 25 osobom, zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej Oddziału Trójmiejskiego Solidarności Walczącej. 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Pan Cezary GODZIUK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
2. Pani Eulalia BADURSKA
3. Pan Mirosław JEZUSEK
4. Pan Jacek PARZYCH
5. Pani Zofia PAWŁOWSKA
6. Pan Andrzej TYRKA
7. Pani Małgorzata ZWIERCAN

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Pani Maria BIBRO
9. Pan Ireneusz BIELIŃSKI
10. Pan Marek BIELIŃSKI
11. Pani Barbara FRANKIEWICZ
12. Pan Jan GRABOWSKI
13. Pani Ewa KALISZ
14. Pan Mirosław KORSAK
15. Pani Helena KUJAWA *
16. Pani Barbara MIELEWCZYK
17. Pan Zbigniew MIELEWCZYK
18. Pan Jerzy MIOTKE
19. Pan Stanisław OSSOWSKI
20. Pan Henryk PARSZYK
21. Pan Bogusław PEŁKA
22. Pan Marian POKOJSKI *
23. Pan Bogusław SPODZIEJA *
24. Pan Andrzej TERLIKOWSKI
25. Pani Teresa ZAJDEL *

* Osoby nieobecne – odbiorą odznaczenia w terminie późniejszym
 
Po dekoracji Jan Lityński odczytał list Prezydenta RP, skierowany do uczestników konferencji ,W imieniu odznaczonych kilka słów powiedziała Małgorzata Zwiercan

„Pozwólcie Państwo, że w imieniu wyróżnionych w dniu dzisiejszym odznaczeniami państwowymi, na ręce Pana  złożę podziękowania Panu Prezydentowi RP za przyznanie tych odznaczeń.

 Mam nadzieję, że będę wyrazicielem wszystkich dzisiaj wyróżnionych, że dzisiejszy dzień nie jest dniem podsumowującym działalność a raczej dniem, który będzie takim stymulatorem dalszej i miejmy nadzieję, że jeszcze lepszej, owocniejszej działalności.
Te odznaczenia i wyróżnienia to oczywiście uhonorowanie zasług konkretnych osób ale myślę, że tutaj się Państwo wszyscy ze mną zgodzicie, że to ukłon w stronę wszystkich, którzy w tamtych trudnych czasach, komunistycznej dyktatury, w swoim życiu i działaniu mieli przede wszystkim za cel odzyskanie Wolnej i Niepodległej Polski.
Dziękuję Przewodniczącemu Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”- Kornelowi Morawieckiemu za to, że docenił dotychczasowe działania dzisiaj wyróżnionych i wystąpił z propozycją uhonorowania tu obecnych wysokimi wyróżnieniami.
W wielu kwestiach się różnimy, spieramy ale jestem przekonana, że gdyby było jeszcze raz stanąć wspólnym frontem, jak jeden mąż w obronie Ojczyzny, to wszyscy byśmy stanęli. Oby ten wspólny front w tej sprawie nigdy się nie zdarzył, żeby Ojczyzna zawsze pozostała wolną i niepodległą.
Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękujemy.”