Inauguracja Warsztatów Historycznych w siedzibie Fundacji

Inauguracja Warsztatów Historycznych w siedzibie Fundacji

12 kwietnia, dwa miesiące od otwarcia siedziby archiwum fundacji, odbyły się w niej pierwsze, z szeregu planowanych, Warsztaty Historyczne dla młodzieży.
Uczestniczyli w nim członkowie Historycznego Klubu Turystycznego działającego przy IPN Gdańsk, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie (opiekun p. Agnieszka Siepetowska) oraz  Gimnazjum Nr 2 w Rumi (opiekun p Dorota Kuchta). Piątkowe spotkanie zatytułowane „Grudzień ‘70” było kolejnym w cyklu rocznym Historycznego Klubu Turystycznego. Spotkanie przygotowała i prowadziła w siedzibie fundacji Pani Izabela Brzezińska z Oddziałowego Biura Edukacji Publiczne IPN Gdańsk. Przy stałej wystawie FPIH „Gdyńskie drogi do Wolności” na Pomoście Gdynia Stocznia, z młodzieżą spotkała się dodatkowo Pani Ewa Jażdżewska – uczestniczka tragicznych wydarzeń w Grudniu 1970 w Gdyni. W bieżącym roku planowane jest jeszcze spotkanie zatytułowane „Tropami Solidarności”.