IX tom albumu „Ludzie Sierpnia 80′

IX tom albumu „Ludzie Sierpnia 80′

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Zaprasza 30 sierpnia 2021 r. na godzinę 17:30 do

Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., przy ul. Rotterdamskiej 9

w Gdyni na:

Strajkową biesiadę podczas której uczestnicy otrzymają kolejny, IX tom albumu „Ludzie Sierpnia 80′ w Gdyni”. Autorami tegorocznej edycji publikacji Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna są Robert Chrzanowski i Małgorzata Sokołowska.

Dzień dobry

Album tom IX “Ludzie Sierpnia `80” będzie przedstawiał, jak w Gdyni była pielęgnowana pamięć Sierpnia 1980 r., od pierwszych dni po zakończeniu strajków przez przygotowania do uczczenia pierwszej rocznicy porozumień w 1981 r. Zostaną pokazane uroczystości i towarzyszące im wydarzenia m.in. sportowe i kulturalne.

Następnie przedstawione będą kolejne rocznice, gdy świętowanie i pamięć o Sierpniu były represjonowane przez władze w stanie wojennym i po nim. W zakończeniu zostaną uwzględnione kolejne obchody rocznicowe po 1989 r.

Pozdrawiam Małgorzata Sokołowska