Kolejne spotkanie w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka

Kolejne spotkanie w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka

17 czerwca 2013 r. dbyło się drugie spotkanie FPIH z Prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem w sprawie uhonorowania 100 rocznicy urodzin księdza Jastaka. W spotkaniu uczestniczyli też:  Krzysztof Dośla  – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Gdańsk i Aleksander Kozicki kierownik Gdyńskiego Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego. 


Związkowcy zapowiedzieli udzielenie pomocy przy realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami.
Pzredstawiciele naszej Fundacji zaprezentowali pierwsze szkice projektów pomnika, które uzyskały wstępną akceptację. 
Ustalono, że Urząd Miasta przygotuje propozycje usytuowania pomnika. 
Uzgodniono również potrzebę wznowienia publikacji K. Wójcickiego „Rozmowy z Jastakiem”, a fundacja podjęła się sprawdzenia tej możliwości.