Konferencja „Walka o pamięć. Dorobek i spuścizna NSZZ Solidarnośc.”

Konferencja „Walka o pamięć. Dorobek i spuścizna NSZZ Solidarnośc.”

30 sierpnia, w Sala konferencyjnej Zarządu Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9 w trakcie konferencji „Walka o pamięć. Dorobek i spuścizna NSZZ Solidarnośc.” przygotowanej przez Fundację Pomorska inicjatywa Historyczna mieliśmy okazję wysłuchać interesujących szczegółów i okoliczności dotyczących m.in. budowy gdyńskich pomników upamietniających ofiary 1970 roku.

– Brzeziński Piotr – historyk IPN Gdańsk

– Chrzanowski Robert – historyk IPN Gdańsk

– Sokołowska Małgorzata – autorka książek o Gdyni,

– Śniadek Janusz  – Komitet budowy pomnika z 1993 r.

– Stegart Roman – TKZ NSZZ Solidarność (lata 80)  

Dyskusję moderował  Aleksander Kozicki (NSZZ Solidarność)

Transmisja: https://www.youtube.com/watch?v=BVSd07zjFa