Konkurs „Mój Dzień Niepodległości”„Czym jest dla mnie Dzień Niepodległości”

Konkurs „Mój Dzień Niepodległości”„Czym jest dla mnie Dzień Niepodległości”

” Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.”

 Jan Pawła II 

„Mój Dzień Niepodległości”, „Czym jest dla mnie Dzień Niepodległości”

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna przygotowała konkurs, który ma na celu przybliżenie młodzieży pojęcia niepodległości oraz pomoc w jego prawidłowym zrozumieniu. 

 Polacy, jako obywatele kraju, który przez wiele lat pozostawał pod okupacją i w zależności od sąsiedzkich mocarstw, powinni w sposób szczególny doceniać wolność i demokrację. Młodemu pokoleniu najtrudniej zrozumieć, czym są te pojęcia, gdyż osobiście niewola nigdy ich nie dotknęła. Właśnie do nich szczególnie skierowany jest nasz projekt, aby uświadomić im, jak ogromną wartością jest wolność i jednocześnie jak ważne jest życie w wolnym kraju. Z naszym projektem pragniemy dotrzeć do jak największej liczby uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nasz konkurs skierowany jest dla młodzieży szkolnej z Pomorza, w którym poprzez wybrany dla siebie środek przekazu uczniowie będą mogli krótko przedstawić, czym dzisiaj jest dla nich wolność i niepodległość oraz jaka jest rola społeczeństwa w kształtowaniu wartości. Zależy nam na bezpośrednim zaangażowaniu młodzieży nie tylko w konkurs, ale i kończący go koncert laureatów konkursu – umożliwimy m.in. szczególnie uzdolnionej młodzieży do publicznego zaprezentowania swoich talentów.

Podsumowanie konkursu będzie miało miejsce 11 listopada w Gdyni, a jego zwieńczeniem będzie koncert popularnego wśród młodzieży zespołu Big Cyc. Zarówno udział w konkursie, jak i wstęp na imprezy towarzyszące oraz koncert będzie bezpłatny.

  • Zasady uczestnictwa w konkursie określa załączony regulamin.
  • Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Mój Dzień Niepodległości” , „Czym jest dla mnie Dzień Niepodległości”
  • Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych