Książki z okazji 40 lecia Solidarności Walczącej

Książki z okazji 40 lecia Solidarności Walczącej

Dojechały z drukarni pierwsze książki przygotowane z okazji obchodów 40 rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Książki będą przekazywane bezpłatnie uczestnikom uroczystości.

Publikację „Słownik działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej 1982-1990” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.