MARSZ PAMIĘCI Gdynianie Żołnierzom Wyklętym

MARSZ PAMIĘCI Gdynianie Żołnierzom Wyklętym

MARSZ PAMIĘCI

GDYNIANIE  ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1.  Termin  marszu:   1 marca  2014, godz. 15.00 – 16.30

2.  Organizator marszu:    Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna 

Współorganizatorzy: 

– KM NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty  i Wychowania w Gdyni,
– Instytut Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk,    
– Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki,   
– Forum Młodych PiS Gdynia,  
– Młodzieżowy Dom Kultury,

3.. Trasa marszu: 

Rozpoczęcie:  Plac Kaszubski przy pomniku Antoniego Abrahama,

Przemarsz ul. Świętojańską, 

Zakończenie:  pod   pomnikiem  Marszałka  Piłsudskiego.    

Przebieg  marszu:

I.  Plac Kaszubski   – Pomnik Antoniego Abrahama – godz. 15.00

  • Uformowanie kolumny i rozpoczęcie marszu

II..Ul Pułaskiego – Pomnik Ofiar Komunistycznego Terroru 

  • Złożenie kwiatów przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki
    kwiaty złoży: Dawid Biernacik – wiceprezes Stowarzyszenia

III. ul. Zygmuntowska – Pomnik Jana Pawła II 

  • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II przez nauczycieli wraz z młodzieżą

IV.  ul. Wybickiego – Pomnik Harcerzy

  • Złożenie kwiatów przez delegacje Harcerzy

V.  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego 

  • zabierze głos  Dyrektor IPN Oddział Gdańsk – prof. dr  Mirosław Golon
  • Kwiaty składa Delegacja IPN Oddział Gdańsk
  • Kwiaty składa Delegacja Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna  

Odegranie hymnu


Zakończenie marszu