Obchody 29 rocznicy SW w Rzeszowie

Obchody 29 rocznicy SW w Rzeszowie

14 maja 2011 roku w Rzszowie odbyły się obchody 29 rocznicy SW. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz działaczy i sympatyków 
Solidarności Walczącej w kościele pw. Świętego Krzyża, przy ul. 3 Maja.

Po mszy delegacja złożyła kwiaty i wieńce pod Krzyżem Ofiar Komunizmu. 
Otwarcia uroczystości dokonał Antoni Kopaczewski, po nim kilka słów o „Rzeczpospolitej Solidarnej”, która była wizją działaczy SW, wygłosił dr Kornel Morawiecki. Referat pt.,,Nurt Niepodległościowy na Podkarpaciu” przedstawił Janusz Szkutnik, działacz niepodległościowy z Rzeszowa.  
Ukonorowaniem uroczystości było wręczenie Krzyży Solidarności Walczącej. Otrzymało je 15 osób. 
Naszą Fundację reprezentował Edek Frankiewicz, Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan  ze sztandarem Solidarności Walczącej z Trójmiasta, którego jesteśmy fundatorem.