Oficjalne odsłonięcie tablicy śp. Józefa Englicha

Oficjalne odsłonięcie tablicy śp. Józefa Englicha

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna wraz z Fundacją Wizja Rozwoju podjęły się renowacji grobów zasłużonych dla Polski osobistości. W ramach V edycji Forum Wizja Rozwoju odsłonięta została tablica na nagrobku śp. Józefa Englicha.

Ocalamy od zapomnienia

Odsłonięcie oficjalne tablicy na nagrobku odbyło się w ramach V edycji Forum Wizja Rozwoju w poniedziałek, 20 czerwca o godzinie 13 na cmentarzu w Gdyni przy ulicy Kościelnej (Orłowo).
Udział w uroczystości wziął między innymi Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
Troska o polską tożsamość, dbałość o kulturę i pielęgnowanie pamięci o osobach, których życie i działalność poświęcone były ojczyźnie, jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

Kim był Józef Englich?

Józef Englich – biografia

Józef Englich urodził się 14 stycznia 1874 r. w Śremie /wtedy Prusy/ , Gimnazjum ukończył w Gdańsku, a następnie studiował prawo0 w Berlinie , Monachium , Wrocławiu i Królewcu które ukończył z tytułem doktora . W 1901 r. rozpoczął praktykę w Bydgoszczy , ale szybko przeniósł się do Poznania , gdzie udzielał porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego i spółdzielczego . W ramach tej działalności został członkiem rad nadzorczych  dużych spółek , jak H. „Cegielski” , „Polski Kabel” itd. Wybrany został do zarządu Banku Związku Spółek Zarobkowych , a następnie jego prezesem .Współdziałał przy tworzeniu Związku Fabrykantów w Poznaniu oraz Spółki do Popierania Przemysłu . Działalność tych organizacji nastawiona była na pomoc prawną dla polskich przedsiębiorców i rolników , w walce z pruską administracją .Wyrazem uznania dla patriotyzmu Józefa Englicha i jego znajomości finansów i bankowości  było powierzenie Mu teki Ministra Skarbu w pierwszych rządach Niepodległej Po0lski , w latach 1918 – 1919 . Jako przedstawiciel rządu brał również udział w negocjacjach z Niemcami w sprawie powrotu Górnego Śląska do macierzy . W 1920 r. powrócił do Poznania ,kontynuując kierowanie Bankiem Związku Spółek Zarobkowych ,  największego wówczas w Polsce banku z polskim kapitałem .  Zasiadał w Radzie Miasta Poznania , oraz wielu radach nadzorczych dużych  spółek . Był również jednym z pierwszych właścicieli letniej wilii w Gdyni ,o nazwie Japońska Górka . W tym też czasie wraz z delegatem rządu RP , M. Jałowieckim ,zorganizowali odkupienie od Wolnego Miasta Gdańska , terenów Westerplatte  pod polską składnicę tranzytową . 24 września 1923 r. w gdyńskim porcie podniesiono polską banderę na motorowcu „Józef Englich” należącym Towarzystwa Żeglugowego „Orzeł Biały”, w podziękowaniu za promowanie Polski na morzu .

W uznaniu zasług dla polskiej państwowości i gospodarki Józef Englich został odznaczony w 1924 r. , na krótko przed śmiercią , Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu  Odrodzenia Polski.