Program pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego

Program pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego

Program pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego. W 2022 roku program realizowany jest z prywatnych funduszy oraz środków z rządowego programu AKTYWNI+.

W ramach działań statutowych Fundacji Małgorzata Zwiercan od 2014 roku prowadzi program mający na celu pomoc weteranom i osobom działającym na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. 
Pomoc ta polega na umożliwieniu skorzystania z nieodpłatnego pobytu wypoczynkowo – rekreacyjnego w całorocznym ośrodku nad morzem.

W pierwszym roku projekt został sfinansowany całkowicie z prywatnych środków pomysłodawczyni i udało się opłacić 56 tygodniowych turunusów. 

W 2015 do programu dołożyło się finansowo kilku kolegów oraz udało się pozyskać niewielkie dofinansowanie z rządowego programu ASOS co pozwoliło zrealizować 256 turnusów.

Od 2016 roku, po podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem SW i Fundacją Wspólnota Pokoleń  realizowaliśmy rokrocznie już ponad 740 turnusów dzięki finanowemu wsparciu z rządowego programu ASOS które pokrywało ok 80% kosztów. Resztę musieliśmy dopłacać z własnych środków co kosztowało każdego partnera około ok 50-70 tyś. rocznie. Łącznie od poczatku realizacji pomysłu Małgosi zrealizowaliśmy ponad 3300 tygodniowych turnusów.

Program ASOS zakończył się w 2020, a od 2021 w nowym rządowym programie na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” nasze projekty uzyskały częściowe dofinansowanie.

Ze względu na ograniczenia spowodowane Covid 19 rozpoczęliśmy przyjmowanie gości dopiero 15 maja i do końca roku zorganizowaliśmy 540 jednotygodniowych turnusów w Jastrzębiej Górze z czego ponad 400 z środków prywatnych.

W 2022 roku rozpoczynamy program z początkiem czerwca w nowym obiekcie zlokalizowanym w Chłapowie. Łącznie planujemy realizację 135 turnusów.

Przy zbieraniu wniosków i organizacji wyjazdów współpracujemy ze Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca.


Warunkiem skorzystania z pomocy jest wypełnienie wniosku i przesłanie drogą mailową na adres: 
mail do FPIH: fpih@wp.pl
lub wysłanie pocztą na adres biura w Gdyni:

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna,
ul. Hryniewickiego 10, bud. 29/101
81-340 Gdynia
tel. 515 325 818

Wnioski dostępne są również w biurze Fundacji w Gdyni.