Program pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego

Program pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego

Program pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego. W 2021 roku program realizowany jest z prywatnych funduszy.

W ramach działań statutowych Fundacji Małgorzata Zwiercan od 2014 roku prowadzi program mający na celu pomoc weteranom i osobom działającym na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. 
Pomoc ta polega na umożliwieniu skorzystania z nieodpłatnego pobytu wypoczynkowo – rekreacyjnego w całorocznym ośrodku nad morzem, w Jastrzębiej Górze.

W pierwszym roku projekt został sfinansowany całkowicie z prywatnych środków pomysłodawczyni i udało się opłacić 56 tygodniowych turunusów. 

W 2015 do programu dołożyło się finansowo kilku kolegów oraz udało się pozyskać niewielkie dofinansowanie z rządowego programu ASOS co pozwoliło zrealizować 256 turnusów.

Od 2016 roku, po podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem SW i Fundacją Wspólnota Pokoleń  realizowaliśmy rokrocznie już ponad 740 turnusów dzięki finanowemu wsparciu z rządowego programu ASOS które pokrywało ok 80% kosztów. Resztę musieliśmy dopłacać z własnych środków co kosztowało każdego partnera około ok 50-70 tyś. rocznie. Łącznie od poczatku realizacji pomysłu Małgosi zrealizowaliśmy ponad 3300 tygodniowych turnusów.

Program ASOS zakończył się w 2020, a w nowym rządowym programie na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” nasze projekty nie uzyskały już dofiansowania.

Podjęliśmy decyzję o dalszej realizacji programu w 2021 roku zobowiązując się do pokrycia kosztów z środków własnych, prywatnych wpłat i ewentualnych donacji.. 

Ze względu na ograniczenia spowodowane Covid 19 rozpoczęliśmy przyjmowanie gości dopiero 15 maja a do końca roku planujemy zorganizować pobyty w Jastrzębiej Górze w ilości 540 turnusów.

Przy zbieraniu wniosków i organizacji wyjazdów współpracujemy ze Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca z Wrocławia.
Warunkiem skorzystania z pomocy jest wypełnienie wniosku i przesłanie drogą mailową na adresy: 
janinapodlejska@gmail.com 
lub dostarczenie na adres Stowarzyszenia SW:
ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.
Dodatkowych informacji udziela
Janina Podlejska pod nr tel. 604 321 557.

lub

mail do FPIH: fpih@wp.pl
lub wysłanie pocztą na adres biura w Gdyni:
Biuro:
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna,
ul. Hryniewickiego 10, bud. 29/101
81-340 Gdynia
tel. 515 325 818

Wnioski dostępne są również w biurze Fundacji w Gdyni.