Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna Andrzej Kołodziej w USA

Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna Andrzej Kołodziej w USA

Andrzej Kołodziej, prezes Fundacji, został zaproszony do Instytutu Polityki Światowej w Waszyngtonie (USA) w celu wygłoszenia referatu pt.” Okrągły stół w Polsce 1989 roku – Porozumienie czy zdrada elit”.   
Andrzej Kołodziej przebywa w USA od 2 lipca 2013.
Prywatnie jest gościem Profesora Andrzeja Myca, przyjaciela z konspiracyjnej działalności w Solidarności Walczącej.
Głównym powodem przyjazdu do Stanów Zjednoczonych było Zaproszenie Profesora Marka Chodakiewicza do wygłoszenia referatu w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie w dniu 12 lipca 2013.

Referat zatytułowany: „Okrągły stół w Polsce 1989 roku – Porozumienie czy zdrada elit?” skierowany był do studentów Stosunków Międzynarodowych i Polityki Bezpieczeństwa Narodowego. /A. Kołodziej jest słuchaczem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego/. Cały  tekst referatu zostanie opublikowany zarówno w języku polskim i angielskim.
Dzięki staraniom przyjaciół z Solidarności Walczącej: Profesora Uniwersity of Michigan Andrzeja Myca, Dariusza Olszewskiego z Chicago i Bogdana Partyki dziś z Chicago a kiedyś mieszkańca  Gdyni, Andrzej Kołodziej spotkał się ze społecznością Polską w Ann Arbor, Chicago, Nowego Yorku i Waszyngtonu. W Nowym Yorku A. Kołodziej był gościem Pani Magdy Kapuścińskiej – Prezesa Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.
Podczas spotkań A. Kołodziej wiele miejsca poświęcił idei Solidarności przypominając wartości jakimi kierowali się ludzie, którzy zwyciężyli komunę w sierpniu 1980 roku. Mówił o potrzebie przywrócenia godności wszystkim, którzy wysoko dzierżą Sztandar Wolności i Niepodległości swojej Ojczyzny – Polski, zarówno w kraju jak i na emigracji. Wielokrotnie wskazywał na szczególną rolę Polonii jako kustosza polskiej tradycji i kultury a także mówił o bezwzględnej konieczności uczenia się i pielęgnowania historii Polski by dać świadectwo wspaniałych postaw i osiągnięć narodu Polskiego wbrew zakusom współczesnych polityków do jej zamazywania. Wskazywał przy tym na szczególną rolę w tym działaniu działalności społecznej jaka na swoim terenie – w Gdyni – prowadzi fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna.
Wszystkie spotkania odbywały się w bardzo serdecznej atmosferze a mnogość pytań najlepiej  oddaje troskę polonii o Polską Sprawę Narodową i wydawać się może dla przybysza z kraju, że w dzisiejszej dobie to właśnie tu, wśród ludzi z dala żyjących od własnej Ojczyzny jest jakby więcej Polski i troski o Nią niż w kraju targanym partyjniactwem, prywatą i publicznym przyzwoleniem na deptanie godności tych co o Polskę walczyli.
Tak oto spotkania z Kołodziejem  opisują ci co go słuchali:
„W miniony wtorek, 16 lipca, kilkadziesiąt osób zjawiło się na spotkaniu z legendą Solidarności Andrzejem Kołodziejem, które odbyło się w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie.
Andrzej Kołodziej to działacz pierwszej Solidarności, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych. W latach 1977-1980 pracownik Stoczni Gdańskiej, a od sierpnia 1980 r. Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. To na skutek m.in. jego zdecydowanej postawy nie doszło do wygaszenia strajków na Wybrzeżu. W 2000 r. Rada Miasta Gdańska nadała Kołodziejowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Działacz ten jest także Honorowym Obywatelem Miasta Zagórza.
W trakcie spotkania Andrzej Kołodziej opowiadał o historii Solidarności, nawiązując do sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się związek. Wiele miejsca poświęcił również działalności fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, której jest prezesem. Fundacja organizuje między innymi wystawy, dzięki którym młodzi ludzie mogą poznać najnowszą historię Polski. Podczas wykładu Andrzej Kołodziej kilkakrotnie podkreślał, jak istotna jest wiedza o historii własnego kraju.
Jej nieznajomość sprawia, że ciągle popełniamy te same błędy – powiedział między innymi Kołodziej, w trakcie wykładu krytycznie odnosząc się do wielu postaci, które odeszły od pierwotnych ideałów Solidarności i wymieniając w tym gronie między innymi Adama Michnika i Jacka Kuronia. Nie ma wytłumaczenia dla tych, którzy kłamali i którzy działali przeciwko własnemu państwu – dodał.[…]” – odnotowała Polonijna Gazeta „superexpres” po spotkaniu A. Kołodzieja zorganizowanym przez Klub Gazety Polskiej w Nowym Yorku.

  • zobacz filmy z Andrzejem Kołodziejem – Chicago 

Otwarty Mikrofon Chicago – Pan Andrzej Kołodziej odwiedził nasze studio a zapis rozmowy antenowej można odsłuchać tutaj – odsłuchaj 

Linki do niektórych publikacji ze spotkań z Andrzeja Kołodzieja z Polonią w USA