Promocja monografii Wolnych Związków Zawodowych w Muzeum Miasta Gdyni

Promocja monografii Wolnych Związków Zawodowych w Muzeum Miasta Gdyni

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk – Mirosław Golon
Wiceprezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna – Roman Zwiercan
Z a p r a s z a j ą
do
Muzeum Miasta Gdyni
przy ul. Zawiszy Czarnego 1
w dniu 15 maja 2012 roku o godz. 18.00
na promocję książki:
„Wolne Związki Zawodowe
Wybrzeża”
autorstwa Andrzeja Kołodzieja
Wydawcą książki jest Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
przy wsparciu Miasta Gdynia.

Autor opowiada o genezie powstania publikacji.