PROO1a – Wsparcie rozwoju i działań statutowych Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna

PROO1a – Wsparcie rozwoju i działań statutowych Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna

Od 01.02.2021 do 31.12.2023 Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna realizuje projekt „Wsparcie rozwoju i działań statutowych Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu PROO1a. Celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczymy na:

 1. Wspieranie działań statutowych FPIH.
 2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego FPIH, w tym: budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania.
 3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego

Fundacja realizując od 2010 roku swoje działania skupia się na przede wszystkim na czynnościach aktywizujących i integrujących dawnych działaczy, szczególnie weteranów uczestniczących w latach ’80 w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Zależy nam, aby przywracać nie tylko poczucie znaczenia roli jaką odegrali w demokratyzacji kraju, ale też uświadomić im istotę ich roli społecznej w upowszechnianiu wiedzy historycznej i dalszej współodpowiedzialności za tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami naszych działań są osoby, które aktywnie działały na rzecz demokratyzacji kraju, Wieloletni działacze opozycyjni, wydawcy i kolporterzy prasy podziemnej, twórcy niezależnych rozgłośni. Jest to społeczność, która swoim życiem udowodniła jak kształtować solidarność międzyludzką, tworzyć i umacniać społeczeństwo obywatelskie. Ich własne doświadczenie, wiedza, znajomość współczesnej historii kraju, której byli nie tylko świadkami, ale też aktywnymi współtwórcami, stanowi dla nas cenne źródło wiedzy i doświadczenia. Realizując swoje działania upamiętniamy i przywracamy pamięć wydarzeń z najnowszej historii Polski oraz edukujemy młode pokolenie jednocześnie budując więź międzypokoleniową.

Rezultatami projektu będą:

 1. Polepszenie warunków pracy pracowników, wolontariuszy i zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna oraz jakości świadczonych usług  poprzez wynajęcie i remont lokalu na działalność misyjną.
 2. Doposażenie biura fundacji w sprzęt biurowy.
 3. Zatrudnienie pracowników.
 4. Samodzielność fundacji.
 5. Zwiększenie poziomu wiedzy pracowników, członków i wolontariuszy fundacji.
 6. Konferencje o tematyce historycznej.
 7. Popularyzacja wiedzy historycznej.
 8. Zamieszczenie informacji promujących udzielone wsparcie.
 9. Zamieszczenie informacji, promujących działania statutowe.
 10. Nawiązanie współpracy z organizacjami skupiającymi dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej.
 11. Opracowanie planów strategicznych fundacji w zakresie działalności, planów finansowych oraz poprawy zarządzania.

W ramach projektu zrealizowano między innymi wystawy:

W ramach projektu prowadzono kampanię promocyjną, w której wykorzystano między innymi: gadżety reklamowe (linijki, zakładki do książek, markery, cienkopisy), ulotki, plakaty.

W ramach projektu zorganizowaliśmy również szkolenia dla pracowników, wolontariuszy i zarządu Fundacji.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Całkowity koszt realizacji zadania: 510 000.00 zł
Dofinansowanie w roku 2021: 110 000.00 zł
W roku 2022: 100 000.00 zł
W roku 2023: 300 000.00 zł
Dofinansowanie łączne: 510 000.00 zł
Program, z którego uzyskano dotacje: PROO1a
Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju i działań statutowych Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna”