Budowanie Kapitału Żelaznego – PROO2a

Budowanie Kapitału Żelaznego – PROO2a

W 2021 roku Fundacja Pomorska Inicjatywa otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu PROO2a. Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Priorytet 2a zakłada wsparcie projektów, których celem jest przygotowanie i realizacja działań zmierzających do zbudowania po okresie przygotowawczym, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej partnerów społecznych i publicznych, początkowych kapitałów żelaznych organizacji obywatelskich. Wsparciem finansowym zostały objęte działania tych organizacji, które zaprezentowały wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację działań operacyjnych związanych z opracowaniem i realizacją wszechstronnych programów budowy kapitału żelaznego FPIH.

Cel Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna jest niezmienny od początku jej powołania. Realizacja celów statutowych niezmiennie wymaga środków finansowych. Utworzenie kapitału żelaznego będzie stanowiło fundamenty finansowej niezależności fundacji i zapewni stabilność realizacji projektów.

Rezultatami projektu będą:

1. Ograniczenie konieczności ciągłej zmiany działań w celu zapewniania środków na realizację celów statutowych.

2. Stworzenie stabilnego źródła dochodu, które gwarantować będzie stałe finansowanie działalności misyjnej niezależnie od realizowanych okresowo projektów,

3. Stabilność prowadzonych działań statutowych,

4. Wsparcie długofalowe adresatów działań,

5. Zapewnianie trwałego miejsca pracy dla pracowników Wnioskodawcy, za sprawą zapewnienia funkcjonowania Fundacji w długiej perspektywie czasu m.in. poprzez uczestnictwo zarządu fundacji i pracowników w warsztatach tematycznych.

6. Zwiększenie możliwości pozyskania nowych partnerów i zbudowania koalicji partnerstw,

7. Usprawnienie pracy Zarządu w zakresie zapewniania koniecznych środków na działalność misyjną,

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Całkowity koszt realizacji zadania: 500 000.00 zł
Dofinansowanie w 2021 roku: 151 400.00 zł
w 2022 roku: 229 000.00 zł
w 2023 roku: 119 600.00 zł
Dofinansowanie całkowite: 500 000.00 zł
Program, z którego uzyskano dotacje: PROO2a
Nazwa zadania: „Przygotowanie Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna do utworzenia kapitału żelaznego”

Dla osób które chcą partycypować w budowaniu Kapitału Żelaznego poprzez regularne wpłaty podajemy numer konta: 21 1090 2620 0000 0001 1461 2280 prowadzonego w Santander Bank Polska.

Wolontariuszy programu i darczyńców prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 515-325-818.

Biuro Fundacji jest czynne w dni powszednie w godz: 8-16
ZAPRASZAMY
ul. Hryniewieckiego 10, bud. 29/101, 81-340 Gdynia