Przygotowanie do druku materiałów pokonferencyjnych

Przygotowanie do druku materiałów pokonferencyjnych

Pod koniec czerwca zakończyliśmy opracowywanie materiałów z konferencji, pt.,,Historia działań Solidarności Walczącej w Trójmieście”, która odbyła się 16 maja 2010 w Gdyni.
Przygotowanie trwało tak długo, ponieważ wszystkie referaty były spisywane z nagrań dzwiękowych.  Po adiustacji i redakcji zostały przekazane do autoryzacji i po zaakceptowaniu zostały przekazane do centrali IPN, gdzie po przejściu procedur weryfikacyjnych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną ostatecznie skierowane do druku.

Wstęp do opracowania napisał dr hab. Mirosław Golon – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, a w materiałach zawarte są referaty m.in. (w kolejności): dr Kornela Morawieckiego – „Geneza powstania Solidarności Walczącej”, Andrzeja Kołodzieja – „Początki SW w Trójmieście”, mgr Arkadiusza Kazańskiego – „Solidarność Walcząca w Trójmieście w aktach Służby Bezpieczeństwa”, mgr Jana Olaszka – „Prasa Solidarności Walczącej w Trójmieście”, mgr Grzegorza Waligóry – „SW w Trójmieście w ramach SW”, Ewy Kubasiewicz – „Solidarność Walcząca widziana z zewnątrz” oraz Marka Czachora – „SWT jako zaplecze opozycji tzw. „niekonstruktywnej”. Poza tym opracowany został materiał z panelu dyskusyjnego, który poruszał mało znane fakty z zakresu przygotowywania do stawiania czynnego oporu. W panelu uczestniczyli Roman Jankowski, Edek Frankiewicz i Roman Zwiercan