Spotkanie w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka

Spotkanie w sprawie obchodów setnej rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka

Przedstawiciele fundacji na spotkaniu z Prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem przedstawili propozycje godnego uczczenia 100 rocznicy urodzin księdza prałata Hilarego Jastaka. Zaproponowano, aby rok 2014 w Gdyni został ustanowiony Rokiem księdza Jastaka. 
W toku spotkania ustalono charmonogram działań zmierzających do postawienia pomnika, zorganizowania wystawy, konferencji oraz przygotowania programów edukacyjnych mających na celu przypomnienie i uczczenie tak zasłużonej dla Gdyni osoby.Fundacja zobowiązała się do koordynowania całości przygotowań. 
Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan i Danuta Sadowska w imieniu FPIH wystąpili z prośbą o patronat honorowy nad obchodami do Prezydenta Gdyni, Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, do Przewodniczącego Rady Miasta Gdynia. Poproszono również księdza proboszcza NSPJ o przewodniczenie Komitetowi organizacyjnemu.

Rozpoczęto również wstępnie uzgadnianie lokalizacji na postawienie pomnika.