Sztandar Solidarności Walczącej

Sztandar Solidarności Walczącej

Fundacja zainicjowała powstanie historycznego sztandaru „Solidarności Walczącej” Oddziału Trójmiasto.
Mając na uwadze zasługi ludzi działających w strukturach organizacji Solidarność Walcząca w Trójmieście, w walce o niepodległość Polski, rada fundacji postanowiła ufundować sztandar, który przy uroczystych okazjach będzie wnoszony przez Poczet Sztandarowy złożony z byłych członków Solidarności Walczącej z Trójmiasta. Swoją obecnością będzie dawał świadectwo historii i zaświadczał istnienie i dokonania organizacji.

Projekt sztandaru wykonała znana i ceniona w świecie, mieszkająca w Paryżu, rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec. Współzałożycielka a od 1985 roku tajny przedstawiciel „Solidarności Walczącej ” we Francji.
Strona z pracami autorki projektu i druga z artykułami.

Poświęcenie sztandaru dokonane zostało przez księdza biskupa Ryszarda Kasynę, podczas uroczystej, rocznicowej mszy, 17 grudnia 2010 roku, o godz. 15:00 w kościele PW Serca Jezus. Poczet Sztandarowy poprowadził Edward Frankiewicz, dawny szef Grupy Zakładowej Solidarności Walczącej w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.