Upamiętniamy bohaterów bitwy pod Trzcianą w 1629 r.

Upamiętniamy bohaterów bitwy pod Trzcianą w 1629 r.

Zapraszamy 27 czerwca 2021 do Trzciana na uroczystość otwarcia ścieżki edukacyjnej Trzciano – Straszewo – Pułkowice, przygotowywanej przez naszą fundację. Projekt upamiętnia zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami szwedzkimi w bitwie pod Trzcianą, która odbyła się 27 czerwca 1629 r.

W uroczystości weźmie udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz zaproszeni goście. Mszę koncelebrował będzie biskup Jacek Jezierski ordynariusz diecezji elbląskiej.

13:00 Uroczystość rozpocznie się mszą świętą na placu za remizą w Trzcianie
14:00 – 14:10 Przywitanie gości przez gospodarza – wójta Ryjewa Sławomira Słupczyńskiego
14:10 – 14:20 Wystąpienie wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha
14:20 – 14:25 Słowo do uczestników od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
14:30 – 14:45 występ młodzieży
14:45 – 14:55 występ – pieśni patriotyczne
14:55 – 15:00 przejście pod wiatę
15:00 – 15:05 krótka modlitwa i poświęcenie instalacji
15:05 – 15:06 zdjęcie wstęgi otwierającej ścieżkę
15:10 koniec części oficjalnej – poczęstunek dla zaproszonych gości, chętni indywidualnie zwiedzają całą trasę


Opis ścieżki edukacyjnej Trzciano – Straszewo – Pułkowice.
Bezpośrednio z bitwą pod Trzcianą (27 czerwca 1629) związane są trzy miejscowości: Trzciano, Straszewo, Pułkowice. Wszystkie położone w jednej linii w odległości 8 km.

Ścieżka edukacyjna składa się z 3 kiosków multimedialnych zlokalizowanych w Trzcianie, Straszewie i Pułkowicach (całość trasy 8 km). Kioski multimedialne, z własnym źródłem zasilania – z trzech stron oszklone zawierają w środku zamknięty, w klimatyzowanej obudowie monitor z prezentacją multimedialną uruchamiany czujnikiem ruchu. Prezentacja została przygotowana z fragmentów rekonstrukcji, jest ilustrowana mapami, obrazami z epoki i fragmentami filmowych scen batalistycznych.

Każda prezentacja ma długość ok. 5 minut. Towarzyszy jej dźwiękowy podkład gwaru bitewnego na którym nałożony głos lektora przedstawia historię – fragmentu bitwy dotyczącego poszczególnych miejscowości.

Przy każdym kiosku umieszczony będzie maszt z flagą polską oraz totem z orłem.

W ramach projektu zostanie uruchomiona strona internetowa – zakładka na stronie fundacji upamiętniająca bitwę na której uczestnicy spaceru – wycieczki za pomocą Qr-kodów potwierdzać będą odwiedzenie wszystkich miejsc, a tym samym zdobywać prawo do otrzymania medalu pamiątkowego i komiksu.

Zadaniem odwiedzających jest wczytanie telefonem Qr-kodu zamieszczonego na kiosku, zalogowanie się przez maila na stronie internetowej upamiętniającej wydarzenie i wczytanie kolejnych dwóch Qr-kodów umieszczonych na pozostałych kioskach (przygotowanych analogicznie jak pierwszy) ale umieszczonych kolejno w Pułkowicach i Straszewie. W tych miejscowościach prezentacja jest rozszerzana o elementy dotyczące fragmentu bitwy z danego miejsca.

Każdy kto odwiedzi wszystkie trzy miejsca wykonując zadanie (wczytanie Qr-kodu) otrzyma przygotowany na tę okazję pamiątkowy medal „Tropiciel historii” i okolicznościowy komiks.

Projekt koordynuje wiceprezes fundacji Roman Zwiercan. Za projekty odpowiada Zuzanna Śmigielska, za prace techniczne Jurek Kanikuła, komiks przygotowują Aleksandra Polewska i Maciej Gawinski Bryla.