Uroczystość odsłonięcia pomnika Księdza Hilarego Jastaka

Uroczystość odsłonięcia pomnika Księdza Hilarego Jastaka

Uroczystość odsłonięcia pomnika Księdza Hilarego Jastaka 
w ramach obchodów 100 Rocznicy urodzin Księdza Prałata 
przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Władysława IV w Gdyni.

Kwiaty składają: Andrzej Kołodziej, Danuta Sadowska, Małgorzata Zwiercan, Roman Zwiercan.

Więcej zdjęć w galerii:

Odsłonięcie pomnika Hilarego Jastaka, 30.08.2014, foto: Zygmunt Pałasz

http://gazetaswietojanska.org/index.php?id=6&t=2&page=2902

Mecenas Projektu Budowy Pomnika ks. Hilarego Jastaka