Wspieramy się wzajemnie. Zmiana formy pomocy.

Wspieramy się wzajemnie. Zmiana formy pomocy.

Jednym z celów Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, tak jak i Stowarzyszenia Solidarność Walcząca jest pomoc dawnym działaczom podziemia, którzy z różnych powodów mogą wymagać takiego wsparcia. W poprzednich latach zajmowaliśmy się tym niejako instytucjonalnie. Corocznie kilkaset osób korzystało z wyjazdów wypoczynkowych organizowanych nad morzem przez naszego wolontariusza Małgosię Zwiercan. W tym roku uznaliśmy że taka formuła wsparcia, realizowana bez oceniania czy jest najbardziej efektywna już się wyczerpała. Zdecydowaliśmy, że od tego roku koncentrujemy się na wsparciu ukierunkowanym dla osób, którym nasza pomoc jest niezbędna. Nasi wolontariusze będą indywidualnie zajmować się konkretnymi osobami.

Efekty nie będą tak spektakularne pod względem ilości jak w poprzednich latach, ale jakość wsparcia na pewno będzie zdecydowanie lepsza. W ostatnim tygodniu lipca jeden z naszych kolegów ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, dawny członek organizacji skorzystał z takiej formy wsparcia.