Wycieczki dla działaczy opozycji i osób represjonowanych

Wycieczki dla działaczy opozycji i osób represjonowanych

Dla dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej przebywających w nadmorskim ośrodku w Jastrzębiej Górze organizujemy od maja całodniowe wycieczki do miejsc oraz placówek ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

Działacze opozycji antykomunistycznej mają możliwość zwiedzić Muzeum Emigracji w Gdyni, a także Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uczestnicy wycieczek mają również okazję zapoznać się z wystawą stałą na historycznym pomoście w Gdyni Stoczni, który jest miejscem szczególnym, związanym z tragicznymi wydarzeniami walki o wolności, godność i niepodległość. Wystawę przygotowaliśmy w 2011 roku. Składa się z dwóch części, które upamiętniają wydarzenia z naszej historii współczesnej – Grudzień’70 w Gdyni oraz życie codzienne gdyńskich stoczniowców w czasie sierpniowych strajków dziesięć lat później. Podczas wycieczek składamy kwiaty oraz zapalamy znicze przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdyni. Uczestnicy wyjazdów mają okazję zwiedzić Salę BHP dawnej Stoczni Gdańskiej, będącej w zarządzie Instytutu Dziedzictwa Solidarności, gdzie znajduje się swoista Izba Pamięci. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało to miejsce za narodowe dobro i dziedzictwo wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na ponad 170 letnią tradycję przemysłu stoczniowego w obszarze miasta. Dawni działacze opozycji antykomunistycznej maja również możliwość odwiedzić miejsce pamięci szczególnie ważne dla historii Pomorza – Piaśnicę, która stanowi największe, po KL Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II Wojny Światowej.

Organizując wycieczki dla seniorów i dawnych działaczy opozycji mamy nadzieję stworzyć, umocnić oraz rozwinąć więzi wewnątrzpokoleniowe. Poprzez organizację wyjazdów pragniemy przeciwdziałać wykluczeniu z życia społecznego seniorów, a także zachęcić ich do dzielenia się swoimi wspomnieniami.

Poniżej relacja zdjęciowa z wycieczek: