Album „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” tom III

Album „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” tom III

Zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy III tom albumu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” zawierający m.in.  pełne opracowanie Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w gdyńskich placówkach Oświaty i Wychowania w latach 1980 – 1981. Zamieszczamy też uzupełnioną listę bohaterów tamtych dni, która jest otwarta i będzie stale uzupełniana, alfabetycznie.

Nasza publikacja powstała dzięki wsparciu 
Prezydenta Miasta Gdyni 

oraz

Fundacji PKO Banku Polskiego