ANTOLOGIA PRASY SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ W TRÓJMIEŚCIE

ANTOLOGIA PRASY SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ W TRÓJMIEŚCIE

Nie sposób zrozumieć działalności Solidarności Walczącej w ogóle, a Solidarności Walczącej Trójmiasta w szczególności, bez analizy materiałów, które po niej pozostały, a których tworzenie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych stanowiło podstawę aktywności tej organizacji. Sześć lat istnienia Solidarności Walczącej w Trójmieście to bowiem aż osiem ukazujących się mniej lub bardziej regularnie periodyków, dwadzieścia trzy rozproszone w różnych miastach drukarnie, tysiące ulotek, kilkanaście tytułów książkowych i dziesiątki – zaangażowanych, a dziś często zapomnianych – działaczy1.
Trzon działalności wydawniczej Solidarności Trójmiasta niewątpliwie stanowiły dwa biuletyny: „Solidarność Walcząca”, mająca początkowo w podtytule informację: „Wydaje Agencja Informacyjna SW Oddział Trójmiasto,
później „Pismo organizacji Solidarność Walcząca”, aż wreszcie krótko „Oddział Trójmiasto”, oraz pismo o tym samym tytule „Solidarność Walcząca”, lecz z dopiskiem „Pismo organizacji Solidarność Walcząca, Grupa Zakładowa
Stoczni im. Komuny Paryskiej”. Antologię ich publikacji przekazujemy właśnie do rąk czytelników. W celu szerszego spojrzenia na aktywność trójmiejskiej Solidarności Walczącej warto przyjrzeć się także innym periodykom
ukazującym się w tamtym czasie przy udziale tej organizacji.