Wystawa plenerowa przy IV Liceum Ogólnokszałcącym w Gdyni

Wystawa plenerowa przy IV Liceum Ogólnokszałcącym w Gdyni

Zgodnie z założeniami wystawa została przeniesiona przed IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. 
 Liceum mieści się w Gdyni, przy ul. Morskiej 186. Chętnych do obejrzenia w tym miejscu zapraszamy do 4 października.