Wystawa plenerowa Solidarna Gdynia / Ekspozycja upamiętniająca strajk w sierpniu 1980 roku w gdyńskiej stoczni

Wystawa plenerowa Solidarna Gdynia / Ekspozycja upamiętniająca strajk w sierpniu 1980 roku w gdyńskiej stoczni

Kontynuując działania poświęcone ludziom Sierpnia w Gdyni przypominamy nazwiska i twarze tych bojowników o wolność i godność. Chcemy też przypomnieć wszystkim, o co toczyła się ta walka i pokazać trud strajkujących. Celem ekspozycji jest przypomnienie idei i wartości, dla których ludzie gotowi byli zaryzykować wszystko. Wierzymy, że to umiłowanie Ojczyzny, wolności i sprawiedliwości tkwi nadal w ludziach, że jest taką pierwotną potrzebą, podobnie jak potrzeba przynależności do wspólnoty, dla której ludzie gotowi są poświęcić nie tylko swoje pojedyncze interesy, ale i swoje bezpieczeństwo. Celem wystawy jest także integrowanie i aktywizowanie dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej do angażowania się w życie społeczności lokalnych. Odsłonięcie wystawy „Solidarna Gdynia – Gdyński Sierpień”, przygotowanej przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna nastąpi 15 sierpnia 2021. Ekspozycja będzie dostępna do końca sierpnia w centrum Gdyni, przy Kolegiacie, ul. Armii Krajowej 26.

„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Całkowity koszt realizacji zadania: 73 800,00 zł
Dofinansowanie: 58 000,00 zł
Program, z którego uzyskano dotacje: Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania: Wystawa plenerowa „Solidarna Gdynia – Gdyński Sierpień”