Wystawa pt. „Zbrodnie stalinowskie”

Wystawa pt. „Zbrodnie stalinowskie”

Wystawa plenerowa prezentująca kulisy zbrodni sądowej popełnionej przez komunistyczne władze – Główny Zarząd Informacji Wojskowej WP powołany w 1944 roku, w skrócie Informacja Wojskowa. Była to formacja na wzór sowieckiego SMIERSZ, odpowiedzialna za terror i prześladowania.

W latach 1944-1956 Informacja Wojskowa aresztowała prawie 17 tysięcy osób, głównie              za przestępstwa polityczne, wystarczyło podejrzenie, że ktoś uprawia „wroga propagandę”. W tej grupie znaleźli się również oficerowie i podoficerowie Marynarki Wojennej, którzy po udziale w 1939 roku w kampanii wrześniowej w obronie Helu wrócili do Marynarki Wojennej.

Przygotowane plansze przybliżają historię 7 oficerów Marynarki Wojennej, przeciw którym w latach 1950-1952 prowadzone były postępowania karne. Postawiono im zarzuty działalności szpiegowskiej i dywersyjnej. Podczas długoterminowego trwania procesu byli terroryzowani, co przełożyło się do załamania psychicznego w wyniku, którego część z nich mimo, iż byli niewinni, przyznała się do zarzucanych przestępstw jednak podczas procesu wszyscy oskarżeni oficerowie wycofali zeznania, stwierdzając, że zostały wymuszone. Wszyscy Komandorzy zostali skazani wyrokami śmierci oraz dożywotniego więzienia wydanymi przez Najwyższy Sąd Wojskowy.

Dokonane zbrodnie zostały później określone jako „spisek komandorów” lub „proces komandorów”.