Wystawa „Warsztaty Historyczne” – cz.I

Wystawa „Warsztaty Historyczne” – cz.I

Wystawa zbudowana jest z 13 plansz o wymiarach 140×100 cm.